ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังสี กรุงโตเกียว

03/11/2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวยลรวี สิทธิชัย รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียวเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าพุทธรังสี กรุงโตเกียว โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 300 คน
Back to the list