ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระฆังญี่ปุ่น

03/11/2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 น.อ. เอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดระฆังญี่ปุ่น จ.คานากาวะ โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 300 คน
Back to the list