ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม

03/11/2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียวโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 200 คน
Back to the list