ข่าวกิจกรรม


ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/11/2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นาย Koyama Mitsutoshi สมาชิก Japan - Thailand Business Forum (JTBF) ได้นำนาย Ono Hiroshi ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อรายงานกิจกรรมการนำนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei จำนวน 250 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 โดยระหว่างการเยือนไทยมีกำหนดจะไปเยี่ยมชมและดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนของสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหิดลวิทยานุสรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร และกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งเอกอัครราชทูตสิงหทองได้แสดงความขอบคุณที่โรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่นมาโดยตลอด รวมถึงการที่โรงเรียนได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายมากว่า 40 ปี ซึ่งเอกอัครราชทูตสิงห์ทองก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าของโรงเรียนด้วย
Back to the list