ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

03/11/2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 1,000 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายคาซุนาริ โคอิซุมิ นายกเทศมนตรีเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ซึ่งนอกจากเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นของจังหวัดชิบะ พร้อมกันในโอกาสนี้ ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้รับบริการกว่า 200 คน
Back to the list