ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการบริหารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (คพพ.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/11/2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (คพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ คพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของไทยและญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Back to the list