ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

05/11/2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Takeo Akiba ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป
Back to the list