ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 295

12/11/2019

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ ได้เข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 295 ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมคณะทูตอาเซียนในกรุงโตเกียว เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองได้แบ่งปันข้อมูลรายงานผลประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2019 ที่ประเทศไทย ให้แก่สมาชิกในการประชุม ACT ซึ่งได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงห์ทองในการกลับมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
Back to the list