ข่าวกิจกรรม


คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

13/11/2019

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) 12 คน ได้มาเยือนสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ก่อนที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของไทย โดยในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ด้วย
Back to the list