ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนฮอกไกโด

06/11/2019

เมื่อวันที่ 6 -9 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ร่วมคณะของ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยือนจังหวัดฮอกไกโด เพื่อพบปะกับผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนของญี่ปุ่นฮอกไกโด เพื่อชักชวนให้บริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงให้เข้าไปจัดตั้ง Regional Head Quarter ในไทยให้มากขึ้น  โดยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ smart agriculture ซึ่งเป็นสาขาที่ฮอกไกโดมีความเข้มแข็ง และมีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศที่สามารถนำไปใช้ไทยประเทศไทยได้
Back to the list