ข่าวกิจกรรม


ประธานกรรมการบริษัท Mitsubishi Motors Corporationได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

15/11/2019

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นาย Osamu Masuko ประธานกรรมการบริษัท Mitsubishi Motors Corporationได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ โดยแจ้งความสำเร็จของบริษัทMitsubishi Motors (ประเทศไทย) ที่มียอดการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทย 299,000 คัน ครองอันดับที่ 1 ในปี 2561
Back to the list