ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign

15/11/2019

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้บรรยายในวิชาล่ามภายใต้หัวข้อล่ามทางการทูต ให้แก่นักศึกษาที่เรียนเอกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies จำนวน 14 คน โดยเลขานุการเอกธีรางกูร ได้เล่าถึงประสบการณ์และหน้าที่รวมทั้งแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ล่ามทางการทูต นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสพบกับนายจุง มัตสึคุมะ รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย และได้พูดคุยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตต่อไป
Back to the list