ข่าวกิจกรรม


Miss International 2019 ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/11/2019

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์) Miss International 2019 ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง Miss International 2019

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ​ ได้แสดงความยินดีและกล่าวชื่นชมน้องบิ๊นท์ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่รับตำแหน่ง Miss International 2019 ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อไทยในสายตาชาวโลก เพราะ Miss International นอกจากจะต้องเป็นสุภาพสตรีที่สวยและมีบุคลิกภาพอันดีแล้ว ยังต้องผู้หญิงที่ฉลาด มีความรู้รอบด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมความนิยมไทยและภาพลักษณ์อันดีงามของไทยทั้งสิ้น

ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไทยแก่น้องบิ๊นท์และคณะจากกองประกวด Miss International 2019 ซึ่งรวมถึงนาง Akemi Shimomura ประธานกรรมการบริษัท Miss Paris ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของการประกวดในครั้งนี้ และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนไทยเข้าร่วมเพื่อแสดงความยินดีกับน้องบิ๊นท์เป็นจำนวนมากด้วย
Back to the list