ข่าวกิจกรรม


คณะจากสถาบันวิทยาการตลาดทุนเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

19/11/2019

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list