ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกิฟุ

16/11/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการกงสุลสัญจร ณ ชั้น 2 ของศูนย์การเรียนรู้ Shogai Gakushu Center อำเภอกิฟุ จังหวัดกิฟุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติการ์ต่างๆ โดยมีคนไทยในจังหวัดกิฟุ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 20 ราย
Back to the list