ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมเซปักตะกร้อญี่ปุ่นเยือนโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองริวกะซากิ จังหวัดอิบารากิ

19/11/2019

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน นาเระอุมะได และโรงเรียนนาเระชิบะ เมืองริวกะซากิ จ.อิบารากิ เมืองริวกะซากิเป็นเมืองที่เป็นสถานที่ซ้อมเก็บตัวของนักกีฬากรีฑาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาริมปิกในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งการจัดบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาของนักเรียนชั้นประถมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมเซปักตะกร้อญี่ปุ่นในการส่งตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อญี่ปุ่นมาสาธิตการเล่นตะกร้อและอธิบายกฎกติกา และแสดงเทคนิคการเล่นแบบมืออาชีพพร้อมกับให้นักเรียนได้ลองเล่นตะกร้อ ซึ่งนักเรียนแต่ละโรงเรียนได้ร้องเพลงประสานเสียงเพื่อแสดงความขอบคุณการจัดบรรยายในครั้งนี้
Back to the list