ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิบะ

19/11/2019

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ ได้พบหารือกับ Prof. Makoto Watanabe รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะ และ Prof. Dr. Atsushi Nishida รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Chiba กับประเทศไทย
Back to the list