ข่าวกิจกรรม


คณะของสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/11/2019

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท คำพิทักษ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ในงาน Asia Conference on Computer Aided Surgery (ACCAS 2019) ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 62 ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวในปี 2563
Back to the list