ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

25/11/2019

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Kazuya Nashida ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Back to the list