ข่าวกิจกรรม


สมาชิกบัตรเครดิต JAL Card เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/11/2019

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ชมรมวัฒนธรรมของบัตรเครดิต JAL Card ได้จัดกิจกรรม "เยือนสถานเอกอัครราชทูต" ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 40 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยและภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนาฎศิลป์ไทยและอาหารไทยต้อนรับคณะด้วยTags:   JAL Card

Back to the list