ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology”

27/11/2019

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology” จำนวน 17 คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวการต่างประเทศญี่ปุ่นTags:   JENESYS2019

Back to the list