ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

29/11/2019

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร พาณิชย์ บีโอไอ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน เศรษฐกิจการคลัง ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ญี่ปุ่น รวมถึงแผนงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยในระยะถัดไป
Back to the list