ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa

02/12/2019

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย SHIOZAKI Yasuhisa เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list