ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทย

29/11/2019

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในโอกาสที่คณะผู้บริหารได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของ Japan Foundation เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ กับคณะผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศไทย รวมทั้งได้พบหารือกับนาย Noriyuki Matsukawa ผู้แทนระดับสูงของ Japan Foundation และนาย Satoshi Takaya ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นด้วย 


ลิ้งค์ข่าวของ Japan Foundation
Back to the list