ข่าวกิจกรรม


บริษัท AEON เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

03/12/2019

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายโยโคโอะ ฮิโรชิ ตำแหน่ง Chairman AEON 1% Club Foundation และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯได้เข้าร่วมงานครบรอบ 30 ปี AEON 1% Club เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงได้ร่วมหารือถึงแนวทางแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับบริษัท AEON ในอนาคต ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อบริษัท AEON ที่ลงทุนในประเทศไทยมายาวนาน โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยมาโดยตลอดด้วย
Back to the list