ข่าวกิจกรรม


นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

03/12/2019

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นาย Hiroaki Shikida ส.จ.ประจำเขตคะนะกะวะ และนายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย สมาชิกสภาจังหวัดคะนะกะวะบางส่วนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแจ้งเรื่องสมาชิกใหม่ ภายหลังการเลือกตั้ง ส.จ. Kanagawa เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาคมมิตรภาพทางการเมืองระดับท้องถิ่นแห่งแรกของไทยในญี่ปุ่น โดยมีนาย Hiroaki Shikida ส.จ. Kanagawa ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมจะจัดตั้งใหม่ทุกครั้งภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ปัจจุบัน มีสมาชิก 46 คน จากจำนวน ส.จ. คะนะกะวะ 105 คน
Back to the list