ข่าวกิจกรรม


เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

03/12/2019

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ 


สำหรับปีงบประมาณ 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงให้การสนับสนุน TNJ ในการไปให้คำปรึกษาคนไทยที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จังหวัดโทจิกิ อิบารากิ และนากาโนะ ตลอดจนมีแผนจะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครและประชาชนในด้านกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุ่น การเตรียมการรับมือภัยพิบัติ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเตรียมรับมือภัยพิบัติ กิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นในงานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ Tags:   TNJ

Back to the list