ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมรับมือภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

04/12/2019

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมรับมือภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม โดยเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวม 40 คน ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพของสิ่งของฉุกเฉิน คัดแยกและเปลี่ยนกล่องสิ่งของฉุกเฉินที่เสียหายจากไต้ฝุ่นฮากิบิส เมื่อ 11-12 ตุลาคม 2562 ตลอดจนจัดเรียงและติดป้ายประจำกล่องสิ่งของฉุกเฉินแยกตามประเภทของสิ่งของ เพื่อให้สะดวกแก่การหยิบใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติ และสามารถใช้บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
Back to the list