ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม 20th Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)

04/12/2019

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม 20th Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยสันติของภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มีโอกาสพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมข้างต้นกับคณะผู้แทนไทยนำโดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนาย TAKEMOTO Naokazu รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรี ดูแลนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นด้วย อนึ่ง ประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือ FNCA ประกอบด้วยออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย
Back to the list