ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05/12/2019

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562 ที่ห้อง Peacock โรงแรมอิมพีเรียล โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และคณะทูตต่างประเทศ กว่า 900 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเล่าถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงการที่สหประชาชาติได้ยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น “วันดินโลก” เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งในลำดับต่อมา แขกเกียรติยศ คือ นางมาซาโกะ โมริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ได้เป็นตัวแทนชาวญี่ปุ่นนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเอกอัครราชทูตฯ ได้นำดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
Back to the list