ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

07/12/2019

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะประธานการจัดการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2019 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดการแข่งขันฯ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ นาย NAKAYAMA Norihiro ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และนาย FUJITA Masataka เลขาธิการ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมและกล่าวในช่วงพิธีเปิดด้วย 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกับภริยาและสมาชิกทีมประเทศไทยจากสำนักงานต่าง ๆ โดยงานนี้มีเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว 

อนึ่ง ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของ ACT ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในชุมชนญี่ปุ่นด้วย
Back to the list