ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ให้การต้อนรับ Miss Apple จากจังหวัด Aomori

09/12/2019

เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Tourism and International Affairs Strategy Bureau และ Department of Agriculture Forestry and Fisheries ของจังหวัด Aomori ซึ่งนำแอปเปิ้ลพันธุ์ Sunfuji มามอบให้สถานเอกอัครราชทูต แอปเปิ้ลพันธุ์ Sunfuji เป็นผลผลิตจากความตั้งใจของเกษตรกรที่ต้องการได้แอปเปิ้ลที่อร่อย ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยในปี 2562 แอปเปิ้ลมีผลผลิตดี ประกอบกับพื้นที่การปลูกไม่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ผ่านมา จังหวัด Aomori จึงมีแผนประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 โดยจะจัด Aomori Fair ใน Tops Markets และ Foodland สมาคมแอปเปิ้ลทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ Apples Export Association และ Aomori Apple Council Incorporated Association แจ้งว่าประเทศญี่ปุ่นผลิตแอปเปิ้ล 7 แสนตันต่อปี โดยเป็นผลผลิตของจังหวัด Aomori 4 แสนกว่าตัน คิดเป็น 60 % ของการผลิตทั้งประเทศ และในปี 2561 ส่งไปประเทศไทย 1,041 ตัน ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการส่งแอปเปิ้ลไปไทยเกิน 1,000 ตัน นอกจากนี้สมาคมได้นำเสนอวิธีรับประทานแอปเปิ้ลแบบใหม่ที่เรียกว่า Star cut โดยตัดผลแอปเปิ้ลแนวขวางให้เป็นแผ่นๆความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร จะทำให้เห็นตรงกลางของชิ้นแอปเปิ้ลเป็นรูปดาว เพื่อให้สามารถทานได้ทั้งเปลือก ซึ่งสิ่งที่อยู่ในเปลือกมีประโยน์ต่อร่างกาย พร้อมกันนี้  Miss Apple จากจังหวัด Aomori ได้เชิญชวนให้ทุกคนรับประทานแอปเปิ้ลวันละ 1 ผลเพื่อสุขภาพและความงาม
Back to the list