ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 14

14/12/2019

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยสะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทยและทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ


ภายในงาน มีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและ นางอัจฉรา สุนทรครุธ อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวปิดงานโดยนายทาคาฮิสะ มิยาอุจิ อธิการบดี โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 13 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยริทซึเมคังเอเซียแปซิฟิค สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

ทั้งนี้ หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “ความพยายาม” และมีการถามตอบโดยภาษาไทย โดยกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่นางสาวชิเอะโกะ มารุยะมะ นศ.ปี 1 จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและ นางสาวฮิการิ โชดะ นศ. ปี 2 จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สนับสุนนโดยบริษัทการบินไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ผู้ชนะรางวัลประเภทอื่นๆ ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจากสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ยังได้รับจากบริษัทไดนิปปอน โทเรียว จำกัด (DNT), Japan Thailand Business Forum (JTBF) และ NGO ขอบคุณมาก นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษาอีกด้วย
Back to the list