ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตกล่าว Speech ในงาน The 45th Asean-Japan Business Meeting

13/12/2019

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจาก Japan Association of Corporate Executives (Keizai Doyukai) กล่าว Speech ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ในงาน Asean-Japan Business Meeting ครั้งที่ 45 ณ รร. Imperial กรุงโตเกียว โดยนาย Keiichiro Hashimoto (ตำแหน่ง Vice Chairman & President, Keizai Doyukai) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และนาย Nobuhide Hayashi เป็นประธานในงานดังกล่าว
       เอกอัครราชทูตฯ เน้นว่าประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญคือ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยต้องการให้กรอบความเชื่อมโยงต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ที่เรียกว่า Connecting the Connectivities ซึ่งประเทศอาเซียนก็ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยงาน Asean-Japan Business Meeting ครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้ภาคเอกชนจากหลายสาขามีโอกาสได้มาพบปะ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของ EEC ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวด้วย
Back to the list