ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/01/2020

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ จังหวัดโทชิกิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและของขึ้นชื่อของเมืองซาโนะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยและให้นักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย
Back to the list