ข่าวกิจกรรม


ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

14/01/2020

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นาย Wataru Shima ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าและโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 2563
อนึง บริษัท Banpu Japan K.K. อยู่ในเครือบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และเป็น 1 ใน 11 บริษัทสัญชาติไทยที่เข้ามาลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
Back to the list