ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตโดย JTA และ JTBF

15/01/2020

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Association) และประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Business Forum) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ที่ Sumitomo Kaikan โดยมีสมาชิกของสมาคมทั้งสองได้เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกของ JTA และ JTBF ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร พร้อมทั้งยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไปTags:   JTA, JTBF

Back to the list