ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ

07/01/2020

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ ณ ห้องจัดเลี้ยง Curian โดยมีนายทาเคชิ ฮามาโนะ นายกเทศมนตรีเขตชินากาวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีแขกผู้เกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเอกอัครราชทูตฯ จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
Back to the list