ข่าวกิจกรรม


รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/01/2020

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ พร้อมทั้งได้รายงานพัฒนาการและความสำเร็จของสถาบันฯ และอัญมณีจากไทยที่ส่งมาขายในประเทศญี่ปุ่น 


อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และผลักดันโครงการพัฒนา จ. จันทบุรี จากแหล่งผลิตเครื่องประดับและแหล่งค้าพลอยสีที่สำคัญของประเทศ ให้เป็น "นครอัญมณี" ในระดับสากล
Back to the list