ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/01/2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นาย Hiroji Sagae ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และได้มอบซากุระพันธุ์ Keio ของเมืองฮิกาชิเนะ จ.ยามากาตะ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษผลิบานได้ในฤดูหนาวแก่สถานเอกอัคคราชทูตฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย ที่ได้มีส่วนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย- ญี่ปุ่น อย่างมาก 


อนึ่ง สมาคมมิตรภาพไทย- ยามากาตะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายร 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกนิติบุคคล 220 แห่ง และระดับบุคคล 24 ท่าน สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย- ญี่ปุ่น อาทิ การดำเนินโครงการปลูกต้นซากุระที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการที่ธนาคาร Shonai (หนึ่งในผู้จัดตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย) ให้ความร่วมมือประสานงานให้ละคร “ดั่งดวงฤหทัย” มาถ่ายทำที่ จ. ยามากะตะ เป็นต้น
Back to the list