ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมนาฎศิลป์ญี่ปุ่นเอเชีย NPO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

22/01/2020

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางคาโยโกะ อาคิโมโตะ ประธานสมาคมนาฎศิลป์ญี่ปุ่นเอเชีย NPO ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อรายงานกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในภายภาคหน้า อนึ่ง สมาคมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นเวลานานและมีโครงการจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยกรมศิลปากรร่วมกับสมาคมฯ ขึ้นที่ ห้อง Orchard อาคาร Bunkamura ในวันที่ 28 เมษายน 2020
Back to the list