ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานปีใหม่ของ JITCO

23/01/2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่กับทาง JITCO ( Japan International Training Cooperation Organization ; องค์กรความร่วมมือฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น) และได้หารือกับนายฮิโรอากิ ยากิ ( Hiroaki Yagi ) ประธาน JITCO เกี่ยวกับการขยายและส่งเสริมตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น โดยเฉพาะวีซ่าทักษะเฉพาะทาง ( Special Skilled Workers ) ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่เมษายน 2562 โดยมีแนวโน้มว่าแรงงานไทยจะเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าใหม่นี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ อาทิ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น ก็เข้าร่วมด้วยเช่นกัน  




Back to the list