ข่าวกิจกรรม


งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2563

24/01/2020

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ร่วมกับ พล.อ.อ.โยชินาริ มารุโมะ เสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว 


ในปีนี้ ไทยได้รับเกียรติจากนายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 200 คน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของวิทยาลัยทหารญี่ปุ่น National Defense Academy of Japan (NDA)  

ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้เน้นย้ำที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน รวมถึงจะขยายความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป
Back to the list