ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัล MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ครั้งที่ 31

27/01/2020

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัล MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 31 โดยมีผลงานจากเด็ก ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 439,893 ชิ้น ซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการภาพวาดเด็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลงานภาพวาดของ ด.ช.ชัยมงคล ตรีวัฒนสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมการตัดสินของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ส่วนของ ด.ญ. จิรัญญา จำปา ได้รับรางวัลโล่ทองแดงTags:   MOA

Back to the list