ข่าวกิจกรรม


ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุเยือนสถานเอกอัครราชทูต

28/01/2020

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ นาวาเอกเอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับพลเรือตรี ISHIMAKI Yoshiyasu ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุ เนื่องในโอกาสได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151(CTF151) ซึ่งรับผิดชอบดูแลป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งประเทศโซมาเลีย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยได้จัดส่งนาวาตรี ณัฐพงษ์ สมบูรณ์เกื้อ กรมยุทธการทหารเรือ ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการ CTF151 ในครั้งนี้ด้วย  


ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ISHIMAKI ได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย จนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือไทยได้ส่งผู้แทนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการ CTF 151 แล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อปี 2555 และ 2557
Back to the list