ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดบูธไทยในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) ครั้งที่ 19

29/01/2020

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดบูธไทย หรือ Thai Pavilion โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นส. วีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิด Thai Pavilion ภายในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) ครั้งที่ 19 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว โดยในปีนี้ Thai Pavilion นำเสนอในหัวข้อ "Nanovation for smart society" 


อนึ่ง งานนิทรรศการ nano tech 2020 เป็นนิทรรศการทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาโนเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Tags:   nano tech

Back to the list