ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับเมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ

29/01/2020

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ นาย Shuhei MIYAJI รองนายกเทศมนตรีเมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 


ไทยและเมืองคาโนยะมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านกีฬา ก่อนหน้านี้ คาโนยะเป็นเมือง Host Town สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 และหลังจากนี้ เมืองคาโนยะจะส่งตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับมัธยมไปฝึกซ้อมที่ประเทศไทย เมืองฯ ยังแสดงความพร้อมให้นักกีฬาประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากวอลเลย์บอล ไปฝึกซ้อมที่เมืองฯ ได้เสมออีกด้วย 

เมืองคาโนยะยังแสดงความประสงค์ในการส่งออกมันม่วงและหมูคุโรบุตะไปไทยและนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรจากประเทศไทย อีกทั้งยินดีต้อนรับยุวเกษตรจากไทยเพื่อฝึกงานที่เมืองคาโนยะในอนาคต ภายใต้โครงการสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council หรือ JAEC)
Back to the list