ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงแรงงาน

04/02/2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

โดยในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ( Memorandum of Cooperation for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resource with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker:MOC) โดยปลัดกระทรวงแรงงานและ นางสาว Sasaki Shoko ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ลงนาม

การลงนาม MOC ดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่เปิดโอกาสให้แรงงานไทยระดับกึ่งฝีมือ ( semi-skilled worker ) ได้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list