ข่าวกิจกรรม


ประธาน บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/02/2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2563 นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น

บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เป็นผู้นำเข้าข้าวไทยไปยังญี่ปุ่นอันดับต้น และร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดงาน Thai Night เพื่อเผยแพร่อาหารไทยในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
Back to the list