ข่าวกิจกรรม


การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

04/02/2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการด้านอาหารของญี่ปุ่นขยายธุรกิจไปยังประเทศไทย มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 รายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารไทยและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
Back to the list